Kvalitets- och miljöpolicy

Hilding Anders är den ledande sängtillverkaren i Europa och Asien med huvudkontor i Malmö. Genom ett urval av egna starka varumärken och konkurrenskraftiga varumärkeskoncept erbjuder Hilding Anders sängar och madrasser för alla behov. Vi anstränger oss varje dag för att ge världen en god nattsömn och vi strävar efter att bli världsledande inom sängar och madrasser.

Vi ska genom vår affärsidé erbjuda våra kunder högkvalitativa sortiment.
Vi ska uppträda och verka för att alltid uppfattas som ett kvalitetssäkert och miljöinriktat företag.

Detta gör vi genom att:

  • Uppfatta våra kunders och intressenters förväntningar och tillfredsställa deras behov bättre än våra konkurrenter.

  • Varje uppdrag ska vara en rekommendation för kommande affärer.

  • Vara uppdaterade och följa gällande lagar och miljöförordningar.

  • Hålla hög standard inom säkerhet, arbetsmiljö och kvalitet samt agera ansvarsfullt genom att jobba med bra materialval.

  • Arbeta med ständiga förbättringar.

I våra interna och externa processer samt tillhörande mål ligger fokus på:

  • Hög kvalitet

  • Korta leveranstider och hög leveranssäkerhet

  • Minskad miljöpåverkan

  • Minskad energiförbrukning

Denna kvalitets- och miljöpolicy ska vara väl känd inom organisationen.